ESCOLES D'INICIACIÓ MULTIESPORTIVA

Les Escoles Esportives del Club Esportiu INEF Barcelona són una proposta didàctica i organitzativa que neixen com a projecte a llarg termini. Un projecte que vol incidir en la voluntat d’integrar pares, professors, tècnics i esportistes. Les finalitats generals de les activitats a realitzar estaran vinculades doncs, a l’educació i formació dels seus alumnes. Així, s’aplicaran els continguts i objectius de les diferents etapes educatives (Infantil, Primària i Secundària) en el projecte esportiu general.

Les finalitats educatives bàsiques de les Escoles Esportives del Club Esportiu INEF Barcelona seran proporcionar un marc d’aprenentatge instrumental per a la socialització, així com desenvolupar les capacitats de relació i descobriment dins d’un marc físic i afectiu adequat. Aquestes finalitats portaran a determinar uns principis pedagògics que constitueixin una declaració d’intencions en base a l’educació integral, l’aprenentatge significatiu, l’atenció a la diversitat, la coeducació i l’ensenyament personalitzat.

Les Escoles Esportives del Club Esportiu INEF Barcelona han d’aspirar a ser un referent de qualitat en l’ensenyament i l’entrenament de diferents modalitats esportives. És per això que el model de desenvolupament de l’esport pel qual es regeix intenta donar sortida als millors criteris d’actuació que es coneixen actualment. El nostre model de desenvolupament esportiu, es fonamentarà amb una base sòlida de practicants multidisciplinars i amb una correcta orientació que, fins i tot, donarà cabuda a un futur procés de detecció, captació i selecció per a formar grups de tecnificació.

 

Amunt
  • Segueix-nos a:
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Rss Feed