NORMATIVA DE LES INSTAL·LACIONS

Acceptació de la Normativa d'ús de les instal·lacions de l'INEFC de Barcelona

INEF

En el cas dels menors d'edat que assisteixen a les escoles del Club Esportiu INEF, els pares dels nens inscrits accepten els següents termes:

SOBRE L'ASSEGURANÇA:


1 La tramitació de l'assegurança no es farà fins que la totalitat de la documentació necessària hagi estat entregada i s'hagi procedit al pagament de l'import corresponent a la modalitat d'inscripció del nen/a.

2 La tramitació de l'assegurança no es immediata, i per tant, les lesions que puguin derivar-se dels accidents del menor fins que aquesta no sigui efectiva, de corren a càrrec dels familiars del nen/a.

3 Una vegada realitzat l'abonament l'assegurança a l'entitat convinguda pel C.E.INEF de Bcn, han de transcórrer un nombre de dies per a que els esdeveniments o accidents ocorreguts siguin coberts per l'esmentada pòlissa. Per tant, durant aquests dies posteriors al pagament de l'assegurança, les lesions que poguessin derivar-se dels accidents del menor corren a càrrec dels familiars del nen/a.

4 No tots els tractaments mèdics estan coberts per l'entitat asseguradora des de la seva contractació ja que això depèn de les clàusules de la pòlissa (antiguitat de l'assegurat, ...), i per tant, en cas de ser necessaris, corren a càrrec dels familiars del nen.

SOBRE LA RECERCA:


En foment de la investigació i de la recerca esportiva, el Club Esportiu INEF participa en estudis d'aquesta índole, pel que:

1 Els alumnes de l'Escola Esportiva poden formar part d'aquests estudis sempre i quan es tracti de tècniques no invasives.

2 S'informarà puntualment de treballs d'investigació que es realitzin.

Amb la meva signatura reconeixo que conec i accepto els termes i condicions anteriorment exposats en aquest document, en relació a:

  • L'Assegurança
  • La Investigació
  • Nom i Cognoms
  • NIF
  • E-Mail
Enviar
inef logo
Amunt
  • Segueix-nos a:
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Rss Feed